Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Tin tức Hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

   Chiều ngày 29/02/2024, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Truyền Thống - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ; đồng chí Phạm Bá Trạng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Võ Văn Hơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; về phía Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Quang Thông, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; cùng toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đảng ủy Trường cho biết, năm 2023 trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức đan xen, Đảng ủy Trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng trong thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Trường; hoàn thành tất cả 07 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 Đảng bộ Trường đã đề ra. Để đánh giá kết quả năm 2023 và Nghị quyết năm 2024 có chiều sâu, có được nhiều ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém trong năm 2023 và chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025. .

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024; đồng chí Nguyễn Thị Huế, UVBCH báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024

   Theo đó, năm 2023 Đảng ủy Trường và các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với lãnh đạo các đơn vị Khoa, phòng, trung tâm, trạm của Trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Tổ chức đầy đủ các Hội nghị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của thành phố Cần Thơ đến các cấp ủy và đảng viên trực thuộc; đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; các cấp ủy đã bám sát Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 39/11/2018 của ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 100% chi bộ đã đưa việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hằng tháng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt đảng. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra được tập trung chỉ đạo. Kết quả năm 2023 Đảng bộ Trường được Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. .

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo và tham luận làm nổi bật những nhiệm vụ của các tổ chức Đảng đã thực hiện trong năm 2023, qua đó đề xuất thêm nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2024. .

Đồng chí Hồ Truyền Thống - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến chỉ đạo

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Truyền Thống - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ, đặc biệt là vai trò của Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường. Đồng thời nhấn mạnh Đảng ủy cần tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh Đảng; quan tâm, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành theo đúng quy định; quan tâm kiện toàn, bổ sung cấp ủy các chi bộ và Đảng ủy Trường; tiếp tục lãnh đạo, định hướng hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong trong cơ quan. .

   Thay mặt Đảng bộ trường, đồng chí Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đảng ủy cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối để bổ sung vào Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Trường nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng ủy Khối. .

   Tổng kết, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho 01 tập thể và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 02 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng chí Hồ Truyền Thống – Phó Bí thư thường trực ĐUK và đồng chí Nguyễn Quang Thông – Bí thư Đảng ủy Trường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, UVBTV Đảng ủy Trường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tin, ảnh: Thúy Hằng

Một số hình ảnh Hội nghị:

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - Chất lượng

Hội nhập - Phát triển

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ